Một kiến trúc nguyên bản, cho trải nghiệm nguyên sơ, từ căn phòng có thể chạm mây, vờn nắng và gió

Nguyễn Tiến Hiệp - Giám Đốc Sáng Tạo Halucom