Du Lịch Có Trách Nhiệm

+ Mục tiêu của chúng tôi:

Mục tiêu của chúng tôi là tạo nên không gian tốt hơn cho mọi người dân sinh sống và một nơi đẹp hơn để du khách đến thăm quan và trải nghiệm.

+ Thái độ:

Hành trình trách nhiệm chính là toàn bộ thái độ và các thành viên cam kết thực hiện du lịch có trách nhiệm với xã hội thông qua giáo dục và giảm lượng khí thải các bon ra môi trường.

+ Vật liệu xây dựng bền vững:

Được xây dựng bằng vật liệu địa phương, sẵn có, thân thiện môi trường, khu nghỉ được thiết kế để tối đa hóa ánh sáng tự nhiên và không khí trong lành tự nhiên, đồng thời giảm nhu cầu sử dụng máy điều hòa và bóng đèn.

+ Giảm chất thải, tái sử dụng và tái chế

Tuyệt đối không có túi nhựa, chúng tôi cung cấp chai nước tái sử dụng đồng thời tái sử dụng khăn tắm và ga trải giường của bạn.

+ Du lịch có chủ đích:

Chúng tôi tiết kiệm nước ngọt và chất thải hữu cơ để tái chế thành biogas. Với những chính sách có trách nhiệm đó, chúng tôi mong muốn giữ cho làng xanh, sạch sẽ và trong lành hơn cho các thế hệ tương lai.

+ Trách nhiệm xã hội:

Khu nghỉ hoạt động bền vững, tạo công ăn việc việc làm, thuê nhân công địa phương, quảng bá văn hóa bản địa, di sản và sản vật địa phương, hỗ trợ một dự án bảo động vật, rừng, phát triển trang trại và khuyến khích du lịch nông nghiệp, nông thôn, xoá đói giảm nghèo.

+ Nhận thức về môi trường:

Tại Secret Hideaways của chúng tôi thu thập rác hàng ngày, chúng tôi dọn sạch tất cả những con đường mòn được sử dụng để leo núi, du ngoạn sông, suối. Chúng tôi bảo tồn và sử dụng các nguồn tài nguyên nước một cách có trách nhiệm.

6 yếu tố cốt lõi

Du lịch bền vững và có trách nhiệm:

Du lịch bền vững và có trách nhiệm dựa vào 6 trụ cột chính là bảo vệ nguồn môi trường sinh thái tự nhiên, trách nhiệm văn hoá xã hội, tạo việc làm tốt cho người dân địa phương, góp phần phát triển kinh tế, khách hàng thoả mãn, doanh nghiệp có lợi nhuận.

Chúng tôi định nghĩa du lịch bền vững là phải bảo vệ môi trường sinh thái tự nhiên, cùng nhau tạo ra nơi đẹp hơn cho người dân sinh sống và tạo ra nơi đẹp hơn để du khách tới thăm quan trải nghiệm.

Chúng tôi bảo đảm văn hoá xã hội, gìn giữ, bảo tồn và phát huy di sản, văn hoá, phong tục tập quán địa phương. Chúng tôi cam kết hoạt động kinh doanh có đạo đức nghề nghiệp, phát huy văn hoá, lối sống của người dân địa địa phương và giới thiệu những tinh hoa văn hoá, di sản, lịch sử, mỹ thuật, ẩm thực địa phương cho du khách trong và ngoài nước.

Chúng tôi sử dụng nguồn nhân lực địa phương, đào tạp phát triển chuẩn năng lực làm việc, trả lương ổn định, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân địa phương. Góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương và quốc gia nhằm tạo công ăn việc làm xoá đói giảm nghèo và điều kiện làm việc tốt nhất có thể.

Mục đích quan trọng nhất của tổ chức là thoả mãn khách hàng mục tiêu như chúng tôi tuyên bố quyền của khách hàng 100% hài lòng. Cuối cùng và sau cuối, doanh nghiệp có lợi nhuận.

Đặt phòng trực tuyến ngay hôm nay và sẵn sàng cho một kỳ nghỉ dưỡng với chúng tôi

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ +84 886 03 66 68 hoặc [email protected]

Đặt Ngay